Wat is bijles?

Moeite met een bepaald vak op school? De uitleg van een docent die je niet goed begrijpt? Zit er een lastig onderwerp bij de lesstof? Lessen gemist waardoor je de lessen niet meer begrijpt? Dan kan bijles bij Studiebegeleiding Helvoirt de oplossing zijn!

Wat is bijles?

Bijles betekent dat een leerling naast de gewone lesuren op school extra ondersteuning krijgt voor één bepaald vak. De leerling wordt individueel begeleid. Bijles heeft als doel het op (korte) termijn versterken van de kennis en verbetering van de resultaten op school, betreffende één bepaald vak. Door verschillende redenen kan het zijn dat leerlingen moeite hebben met een bepaald vak of een onderdeel van het vak. Voor deze specifieke leervragen kunt u bij ons terecht.

Samen gaan we dan kijken naar de vraag vanuit de leerlingen en gaan we dit aanpakken.

Hoe werkt bijles?

1

Bijles is er voor alle leerlingen van het vmbo-, havo- en vwo en leerlingen van het MBO (betreffende avo vakken of anders afgesproken). Leerlingen krijgen bijles in een veilige, positieve en huiselijke sfeer. De lesmethode van school zal gebruikt worden als basis voor de bijles. Leerlingen gaan resultaatgericht te werk.

2

De focus ligt op gepersonaliseerde begeleiding. Na de aanmelding volgt eerst een kennismakingsgesprek. Hierin zal aan de orde komen welke redenen u heeft om uw kind aan te melden voor bijles, wat de specifieke leervraag is en in hoeverre wij hierbij een rol kunnen spelen. Daarna maken we een persoonlijk plan van aanpak. In dit plan van aanpak staan onder andere de leerdoelen, aandachtspunten, het aantal bijlesuren en de manier waarop we contact houden met de leerling en de ouders.

3

Op de afgesproken tijd zal de leerling zich melden bij de bijlesdocent. We starten altijd met iets te drinken en een korte bespreking van de voortgang. Daarna wordt er gezamenlijk gewerkt naar begrijpen en kunnen toepassen van de leerstof. De bijlesdocent zorgt voor passende uitleg, geeft tips om slimmer te leren, verbanden te leggen, beantwoord vragen, overhoort, bespreekt opdrachten en maakt, waar nodig, een planning voor het huiswerk van het betreffende vak.

4

We houden ouders natuurlijk op de hoogte van de voortgang. Via een persoonlijk bericht houden wij u op de hoogte over het verloop van de bijles. Tijdens de intake maken we afspraken over de manier en frequentie waarop we de voortgang naar ouders zullen corresponderen. Via deze evaluaties is er ruimte om de voortgang te bespreken. Dat kan in een persoonlijk gesprek samen met ouders, maar ook telefonisch. Is er minder begeleiding nodig, of juist meer? Dan stellen we in overleg het plan van aanpak bij.

Samen kijken we naar de vraag vanuit de leerling

Femke, eigenaar huiswerkbegeleiding

Professionele begeleiders

Studiebegeleiding Oisterwijk werkt bij huiswerkbegeleiding met ervaren en gediplomeerde krachten. Er is altijd een bekwaam en bevoegd docent aanwezig. Ondersteuning bij specifieke leervragen bieden wij aan door begeleiding van studenten. Deze studenten stellen zich graag aan u voor!

Trainingen

Aan de slag met ons!

Individuele bijles

€35,- per uur