Wat is huiswerkbegeleiding?

Veel leerlingen hebben op enig moment in hun schoolcarrière behoefte aan extra ondersteuning bij het maken van hun huiswerk. Ze hebben geen zin, hebben moeite met concentreren, zijn niet voldoende gemotiveerd of hebben problemen met de leerstof.

Maar ook veranderingen binnen het onderwijs, de samenleving en thuissituatie spelen hierbij een rol.

Ouders voelen zich vaak verplicht om te ondersteunen bij het maken van het huiswerk van hun kinderen. Door de nieuwe onderwijsmethodes is het voor ouders niet altijd even gemakkelijk om te helpen bij het huiswerk. Dit kan zorgen voor vervelende discussies.

Studiebegeleiding Oisterwijk zorgt ervoor dat huiswerk maken geen probleem meer is en dat de schoolresultaten zullen verbeteren.

Hoe werkt het?

1

Samen met ouder(s) en de leerling maken we een persoonlijk plan van aanpak. In dit plan van aanpak staan onder andere de leerdoelen, aandachtspunten, het aantal begeleidingsuren en de manier waarop we contact houden met de leerling en de ouders.

2

Tijdens de huiswerkbegeleidings-uren komen de leerlingen binnen rond het afgesproken tijdstip. We starten altijd met een korte bespreking van de voortgang en noteren de tijd en wat ze gaan doen. Leerlingen mogen altijd iets te drinken en/of snoep pakken.

3

We kijken met de leerling mee in magister en naar het pt(a). Daarna wordt er gezamenlijk gewerkt naar begrijpen en kunnen toepassen van de leerstof. De studiebegeleider zorgt voor passende uitleg, geeft tips om slimmer te leren, verbanden te leggen, beantwoord vragen, overhoort, bespreekt opdrachten en maakt, waar nodig, een planning voor het huis- en leerwerk.

4

We houden ouders natuurlijk op de hoogte van de voortgang. Via een persoonlijk bericht houden wij u op de hoogte over het verloop van de studiebegeleiding. Via deze evaluaties is er ruimte om de voortgang te bespreken. Dat kan in een persoonlijk gesprek samen met ouders, maar ook via mail of telefonisch. Is er minder begeleiding nodig, of juist meer? Dan stellen we in overleg het plan van aanpak bij.

Ik snap spelling nu veel beter tijdens taalles op school

Lizze, Groep 7

Professionele begeleiders

Studiebegeleiding Oisterwijk werkt bij huiswerkbegeleiding met ervaren en gediplomeerde krachten. Er is altijd een bekwaam en bevoegd docent aanwezig. Ondersteuning bij specifieke leervragen bieden wij aan door begeleiding van studenten. Deze studenten stellen zich graag aan u voor!

Ontmoet ons team

Aan de slag met ons!

Huiswerk begeleiding 1x per week

tarief per maand 120,-

Huiswerk begeleiding 2x per week

tarief per maand 190,-
Meest gekozen!

Huiswerk begeleiding 3x per week

tarief per maand 260,-

Huiswerk begeleiding 4x per week

tarief per maand 320,-